Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 367/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 7.11.2020r. do 10.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości.Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Wilisowska.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 370/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Staniczek
Data publikacji:04.11.2020 16:24
Informację aktualizował:Karolina Staniczek
Data aktualizacji:05.11.2020 10:32