Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 412/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2020r. w dniach od 20.11.2020r. do 24.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi  działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie w/w. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Justyna Paszek.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 412/2020 BM Ustroń z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Paszek
Data publikacji:17.11.2020 14:57
Informację aktualizował:Justyna Paszek
Data aktualizacji:17.11.2020 14:59