Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych  w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz zgodnie z Programem współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert - Profilaktyka 2021
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Łukasz Sitek
Data publikacji:29.12.2020 07:34
Informację aktualizował:Łukasz Sitek
Data aktualizacji:29.12.2020 07:34