Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 53/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 marca 2021r. w dniach od 8 marca 2021r. do 10 marca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Staniczek.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 marca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Staniczek
Data publikacji:03.03.2021 08:47
Informację aktualizował:Karolina Staniczek
Data aktualizacji:03.03.2021 08:48