Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Wojewoda Śląski obwieszcza, że na wniosek Inwestora - firmy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p/n: Budowa pięciu obiektów inżynieryjnych na linii kablowej na linii kolejowej nr 191 Goleszów - Wisła Głębce, realizowanego w ramach zadania: "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn: Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Boronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn / Wisła Głębce", projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 492/31, dz. 492/32, dz. nr 492/20 k.m.1, dz. nr 5063/39 k.m. 15, obręb Ustroń, dz. nr 5819/3, dz. 5821 k.m. 3, dz. nr 5825 i działka nr 5827 k.m. 6, obręb Wisła, w granicach terenów zamkniętych.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Data publikacji:04.03.2021 14:40
Informację aktualizował:Magdalena Wysocka
Data aktualizacji:04.03.2021 14:43