Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Wojewoda Śląski obwieszcza, że na wniosek Inwestora - firmy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p/n: Budowa masztów radiołączności na stacjach: Ustroń, Ustroń Polana oraz Wisła Uzdrowisko, realizowana w ramach projektu: Rewitalizacja linii kolejowych 694/157/190/191 Boronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn / Wisła Głębce, na działce gruntu: dz. nr 490/20 k.m. 1, dz. nr 5063/45 k.m. 15 obręb Ustroń, dz. nr 5828/21 k.m. 14, obręb Wisła, w granicach terenów zamkniętych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Data publikacji:10.03.2021 12:57
Informację aktualizował:Magdalena Wysocka
Data aktualizacji:10.03.2021 12:57