Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
 

Wojewoda Śląski zawiadamia, że na wniosek Inwestora - firmy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszaw, ul. Targowa 74, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: "Budowa peronów z wiatami przystankowymi, wyposażeniem, dojściami oraz infrastrukturą na przystankach osobowych Wisła Dziechcinka i Wisła Kopydło", projektowanego na działkach gruntu: dz.nr 5014/89, k. m. 5, dz. nr 5063/39, k. m. 15, obręb Ustroń, dz. nr 5823/1, k. m. 3, dz. nr 5828/21, k. m. 14, dz. nr 5844, k. m. 14, obręb Wisła, w granicach terenów zamkniętych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ICP
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:26.03.2021 10:28
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:26.03.2021 10:28