Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 132/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 maja  2021 r. w dniach od 07.05.2021 r. do 12.05.2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń  dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta.Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej Miasta.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Agnieszka Siwiec.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 4 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic:Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:04.05.2021 14:07
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:04.05.2021 14:26