Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 163/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 maja 2021 r. w dniach od 27.05.2021 r. do 02.06.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 – 2027.  Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Artur Kubica.

Link do strony konsultacji:

 https://ankieta.deltapartner.org.pl/srps_ustron

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 - 2027
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data publikacji:24.05.2021 11:20
Informację aktualizował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data aktualizacji:24.05.2021 11:22