Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 164/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 maja  2021 r. w dniach od 28.05.2021 r. do 02.06.2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczące nadania nowego Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta. Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej Miasta. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Urszula Broda-Gawełek.

link do strony konsultacji:

https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:MDK "Prażakówka"
Informację opublikował:Urszula Broda-Gawełek
Data publikacji:25.05.2021 13:28
Informację aktualizował:Urszula Broda-Gawełek
Data aktualizacji:25.05.2021 14:07