ZADANIA WYDZIAŁU POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

  1. Przygotowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla Urzędu Miasta Ustroń.
  2. Opracowywanie analiz i raportów na temat możliwości finansowania projektów ze środków zewnętrznych.
  3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi Miasta Ustroń w zakresie funduszy zewnętrznych.
  4. Współpraca z przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie funduszy zewnętrznych.
  5. Przygotowywanie wniosków dla projektów realizowanych przez Miasto Ustroń finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  6. Rozliczanie finansowe projektów i przedsięwzięć realizowanych przy udziale funduszy zewnętrznych, a także programów i zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie zleconym przez Burmistrza Miasta.
  7. Rozliczanie funduszy zewnętrznych i przygotowywanie sprawozdawczości i informacji w tym zakresie.
  8. Przygotowywanie zarządzeń w sprawie powołania zespołów do spraw projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zadania Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.06.2021 12:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.06.2021 12:12

Rejestr zmian dokumentu