Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 192/2021, z dnia 14 czerwca 2021 r. - w załączeniu.

Burmistrz Miasta zarządza przeprowadzć konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń
w dniach od 17 czerwca 2021 r. do 1 lipca 2021 r. dotyczące koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. koncepcji należy się zalogować na stronie internetowej miasta Ustroń, znajdujacej się pod adresem https://konsultacje.ustron.pl/

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Data publikacji:15.06.2021 11:41
Informację aktualizował:Magdalena Wysocka
Data aktualizacji:15.06.2021 13:39