OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Chałupniczej w Ustroniu, na działce nr: 248/95 obręb Nierodzim.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:23.07.2021 12:44
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:23.07.2021 12:44