Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 227/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2021r. w dniach od 1 sierpnia 2021r. do 4 sierpnia 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Adriana Strządała.
 
Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 227/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Polok
Data publikacji:27.07.2021 11:10
Informację aktualizował:Aleksandra Polok
Data aktualizacji:27.07.2021 11:14