OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

 

Dotyczy: 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Jana Sztwiertni w Ustroniu, zlokalizowanej na działkach nr: 374/70, 563/2, 374/15, 374/16, 374/115, 374/91, 374/65, 374/64, 374/111, 374/112, 374/113, 374/88, 374/9, 374/10, 381/159, 381/195, 381/196, 381/158, 381/198, 381/205 (obręb Hermanice).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Wenglorz
Data publikacji:27.07.2021 15:17
Informację aktualizował:Karolina Wenglorz
Data aktualizacji:27.07.2021 15:17