Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu

Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z sieciami elektroenergetycznymi SN-15kV i nN 0,4kV w rejonie ulic Mokrej i Kamieniec w Ustroniu, na działkach nr: 73/5, 73/3, 1484/4, 76/1, 73/4, 73/2, 38/1, 38/2, 83/1, 1484/2 (obręb Lipowiec).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Wenglorz
Data publikacji:29.07.2021 15:29
Informację aktualizował:Karolina Wenglorz
Data aktualizacji:29.07.2021 15:29