Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 265/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w dniach od 6 września 2021r. do 10 września 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Aleksandra Polok.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 265/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Polok
Data publikacji:31.08.2021 13:22
Informację aktualizował:Aleksandra Polok
Data aktualizacji:31.08.2021 13:35