informacja w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczonymi na niedzielę dnia 12 listopada 2006r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:25.10.2006 08:11
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:25.10.2006 08:11