Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 304/2021, z dnia 17 września 2021 r. - w załączeniu.

Burmistrz Miasta Ustroń zarządza przeprowadzć konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Miasta Ustroń działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami,

w dniach od 27 września 2021 r. do dnia 27 października 2021 r.,

dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. aktu prawa miejscowego należy się zalogować na stronie internetowej miasta Ustroń, znajdujacej się pod adresem https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 304/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Data publikacji:17.09.2021 14:37
Informację aktualizował:Magdalena Wysocka
Data aktualizacji:23.11.2021 12:47