OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

 

Dotyczy: 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia skrzyżowania DW 941 przy ul. Katowickiej w Ustroniu, zlokalizowanej na działkach nr: 599/17, 672/4, 672/3, 693/11 (obręb Nierodzim).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Wenglorz
Data publikacji:20.09.2021 15:30
Informację aktualizował:Karolina Wenglorz
Data aktualizacji:20.09.2021 15:30