Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 297/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ws. projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Polok
Data publikacji:22.09.2021 13:10
Informację aktualizował:Aleksandra Polok
Data aktualizacji:22.09.2021 13:12