Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń - w załączeniu

 

W związku z pismem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: B-NR.5140.51.2021.PK z dnia 31.05.2021 r., informującym o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa śląskiego karty adresowej budynku mieszkalnego przy ulicy Andrzeja Brody 7, 43-450 Ustroń, wyłącza się z gminnej ewidencji zabytków Miasta Ustroń, przyjętej zarządzeniem Nr 26/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., kartę adresową budynku mieszkalnego przy ulicy Andrzeja Brody 7 w Ustroniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:23.09.2021 11:50
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:23.09.2021 11:50