Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 315/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2021r. w dniach od 2 października 2021r. do 8 października 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 r.". Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Justyna Stępień.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 315/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 r."
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Renata Dorda
Data publikacji:29.09.2021 12:11
Informację aktualizował:Renata Dorda
Data aktualizacji:11.10.2021 14:25