Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 368/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2021r. w dniach od 6 listopada 2021r. do 9 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Agnieszka Śliwka.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 368/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Informację opublikował:Adriana Strządała
Data publikacji:02.11.2021 11:39
Informację aktualizował:Adriana Strządała
Data aktualizacji:02.11.2021 14:07