zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 189/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r. w sprawie: zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 21/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:27.10.2006 10:47
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:27.10.2006 10:47