Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 372/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 listopada 2021r. w dniach od 9 listopada 2021r. do 11 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego  uchwały metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Wilisowska.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 372/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Anna Wilisowska
Data publikacji:05.11.2021 12:53
Informację aktualizował:Anna Wilisowska
Data aktualizacji:05.11.2021 13:08