Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 375/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021r. w dniach od 12 listopada 2021 r. do 14 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Renata Dorda.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 375/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.11.2021 10:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.11.2021 10:14