obwieszczenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2006 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu dla wyborów Rady Miasta Ustroń i Burmistrza Miasta Ustroń w dniu 12 listopada 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:10.11.2006 12:27
Informację aktualizował:Marcin Chmiel
Data aktualizacji:11.03.2014 10:20