Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączeniu.

Dotyczy inwestycji pod nazwą:rozbudowa sieci gazowej na terenie działek ozn.nr ewid.2951/19 oraz 2951/17 położonych przy ul.Solidarności w Ustroniu (obręb Ustroń).

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:01.12.2021 09:28
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:01.12.2021 09:28