Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnieńz organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączeniu.

Dotyczy realizacji inwestycji pod nazwą:budowa drogi rowerowej,poszerzeniu istniejącego chodnika na terenie działek ozn. nr ewid.5014/128, 137/1,136/139,5014/126,5014/130,5014/129 położonych w rejonie ul.Sportowej w Ustroniu (obręb Ustroń).

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:02.12.2021 12:08
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:02.12.2021 12:08