Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączeniu.

Dotyczy realizcji inwestycji pod nazwą:rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek ozn. nr ewid.236/9,236/10,563/2 położonych przy ul.Folwarcznej w Ustroniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:02.12.2021 12:18
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:02.12.2021 12:18