zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 199 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:17.11.2006 11:28
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:17.11.2006 11:32