Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: 1. Urządzenia wodnego - tj. wylotu do potoku Jaszowiec na działce nr 5055/10 obręb Ustroń, 2. Przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego odcinka rowu poprzez jego pogłębienie i umocnienie na odcinku 5m, na działkach o numerach 2567/28 i 5074 obręb Ustroń, 3. Korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z odwodnienia ul. Wczasowej wraz z terenami sąsiadującymi w miejscowości Ustroń do powierzchniowych wód płynących tj. potoku Jaszowiec, za pośrednictwem projektowanego wylotu.
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.05.2022 10:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.05.2022 10:45

Rejestr zmian dokumentu