Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji o średnicy 200 mm do rowu, na działce nr 248 obręb Nierodzim przy ul. Chałupniczej, korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej wprowadzanie, projektowanym wylotem, do urządzenia wodnego - rowu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Chałupniczej w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.07.2022 13:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.07.2022 13:21

Rejestr zmian dokumentu