Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 253/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 lipca 2022 r. w dniach od 1 do 4 sierpnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Natalia Kowalik.
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2022 15:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.07.2022 14:11