Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 334/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023roku
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.10.2022 09:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.10.2022 09:15