Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 417/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2022r. w dniach od 5 grudnia 2022r. do 7 grudnia 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Iwona Wapienik.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarzadzenie nr 417/2022 Burmistrz Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2022r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.11.2022 15:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.11.2022 15:21