Zakres  działania  Komisji   Architektury,  Inwestycji,  Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej:

 

-     uczestniczenie w opracowaniu perspektywicznego rozwoju miasta,
     
z uwzględnieniem pełnej , funkcjonującej infrastruktury,

-         opiniowanie założeń i projektów planów zagospodarowania

      przestrzennego miasta,

-         ocena funkcjonowania   gospodarki komunalnej , mieszkaniowej

      i komunikacji oraz prognozowanie rozwoju gospodarczego miasta

      w tych dziedzinach,

-          utrzymanie bieżące dróg, budowa i remont dróg oraz utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta,

-          zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji publicznej,

-          nadzór nad  gospodarką mieniem komunalnym , opiniowanie na użytek Rady decyzji w sprawie rozporządzania tym mieniem,

-          oznakowanie dróg.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Komisji
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:19.02.2007 12:37
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:19.02.2007 12:37