Zakres działania Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa:

 

-     zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody,

      łowiectwa i geologii,

-          segregacja i wywóz śmieci z terenu miasta,

-          kontrola zbiórki przeterminowanych produktów leczniczych ,

-          analiza zamierzeń z zakresu ochrony środowiska,

-          sprawy z zakresu gospodarki wodno – ściekowej,

-          zagadnienia związane z ochroną zdrowia i stanem sanitarnym,

-          wyrażanie opinii w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

-          zagadnienia socjalne – w tym opieka społeczna,

-          opiniowanie zamierzeń w zakresie zdrowia i opieki społecznej, kreowanie nowych rozwiązań w tym zakresie,

-     ochrona terenów rolnych i leśnych,

-          rozwój i unowocześnienia rolnictwa, oświata rolnicza,

-          sprawy melioracji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zakres działania Komisji
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.02.2007 12:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.02.2007 12:44

Rejestr zmian dokumentu