UCHWAŁA W ZAŁĄCZNIKU.

UWAGA

Zmiana § 4 uchwały - patrz uchwała zmieniająca Nr XI/111/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007 r.


Uchwała zmieniająca Nr V/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.


Uchwałą zmieniająca Nr XVII/178/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.


Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia  tekstu jednolitego uchwały z dnia 28 marca 2013 r.  - uchwała Nr XXX/346/2013

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr VIII/65/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,nie stanowiących własności miasta.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:05.04.2007 15:29
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:05.04.2013 14:01