OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Ocieplenie elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Cieszyńskiej VII w Ustroniu

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – ocieplenie elewacji ul. Cieszyńska VII

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 15.08.2007r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Koenig tel. 33 8579-331

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 01.06.2007r. do godz.10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.


Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 01.08.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 24.05.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ocieplenie elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Cieszyńskiej VII w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:24.05.2007 16:40
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:24.05.2007 16:41