Uchwała w załączniku.

Uwaga!

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia  tekstu jednolitego uchwały z dnia 28 marca 2013 r.  - uchwała Nr XXX/346/2013

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/111/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:03.07.2007 14:33
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:05.04.2013 14:02