Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

                                            Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

 

I. Miejsce załatwienia:

 

Urząd Miasta w Ustroniu

 

Wydział Finansowy

 

Referat Podatkowy – parter pokój nr 6 i 7 tel. (033) 8579 310 lub 8579 311

 

II. Podstawa prawna:

Art.306a-306n ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r. –Ordynacja podatkowa ( tj.Dz.U. z 2017r. poz.201 ze zm)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015r.  poz. 2355 ze zm.)

 

III. Wymagane dokumenty:

  • wniosek podatnika
  • dowód osobisty ( do wglądu)

IV. Opłaty:

 

  zaświadczenie –  21 zł lub 17 zł

        pełnomocnictwo – 17 zł

 

V. Termin odpowiedzi:

 

Do 7 dni od daty  złożenia wniosku

 

VI. Tryb odwoławczy:

 

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 7 dni.

 

VII. Inne informacje:

 

Zaświadczenia należy odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub za pośrednictwem poczty – przesłanie na wskazany adres .

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Klaudia Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2003 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.01.2018 15:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 15:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
07.11.2012 13:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
13.09.2012 11:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
28.06.2011 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 14:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
25.05.2011 10:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
21.01.2009 13:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.07.2007 10:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.07.2006 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
26.02.2004 09:20 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
09.02.2004 12:26 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
23.01.2004 08:26 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.01.2004 11:59 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.01.2004 11:39 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:20Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego zaległość"
(Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:18 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:16Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego zaległość"
(Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:12Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego zaległość"
(Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:02Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan
zaległości"
(Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 12:55 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)