OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa i montaż sprzętu konferencyjnego do nagłośnienia sali sesyjnej dla Urzędu Miasta Ustroń

Zamówienie polega na

Wykonaniu, dostawie i montażu na sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń następującego sprzętu:

- Stanowisko konferencyjne z własnym głośnikiem i mikrofonem, z możliwością indywidualnego
  włączania i wyłączania mikrofonu – 10szt.

- Stanowisko konferencyjne z własnym głośnikiem i mikrofonem, z możliwością indywidualnego
  włączania i wyłączania mikrofonu oraz gniazdem umożliwiającym podłączenie sygnału
  wyjściowego audio z laptopa lub innego urządzenia audio (stanowisko lektora ) – 1szt.

- Stanowisko konferencyjne z własnym głośnikiem i mikrofonem z możliwością indywidualnego
  włączania i wyłączania mikrofonu oraz zablokowania mikrofonów na innych stanowiskach
  (stanowisko prowadzącego ) – 1szt.

- Centrala miksująco wzmacniająca z możliwością podłączenia urządzenia rejestrującego
    i urządzeń zewnętrznych Np. mikrofon bezprzewodowy, dodatkowe nagłośnienie - 1szt

- pełne okablowanie, dopasowane do potrzeb i wymiarów stacjonarnego nagłośnienia sali sesyjnej
  zaprojektowane przez dostawcę – 1kpl.

- pełne okablowanie umożliwiające podłączenie zestawu konferencyjnego poza salą sesyjną – 1kpl.

- uruchomienie zestawu, dostarczenie instrukcji montażu i obsługi, przeszkolenie personelu
  Urzędu Miasta

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa ww. zakres rzeczowy

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa sprzętu konferencyjnego.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 14.12.2007

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Marek Landowski tel. 33 8579-333

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 27.11.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 60 miesięcy od daty odbioru i przekazania do użytkowania.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 27.11.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 19.11.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż sprzętu konferencyjnego do nagłośnienia sali sesyjnej dla Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:19.11.2007 15:40
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:19.11.2007 15:42