Uchwała Nr XIV/131/2003

Rady Miasta Ustroń

z dnia 4 grudnia 2003r.

w   sprawie   określenia   inkasentów  i  wysokości   wynagrodzenia   za   inkaso  w  podatku  od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym,  podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz.84 z późn.zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94 poz.431 z późn.zm.) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz.1682)


Rada Miasta Ustroń

uchwala

§ 1

1.       Jako inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego określa się:

1)    Panią Emilię Glajc - dla dzielnicy Ustroń-Lipowiec

2)    Panią Urszulę Ciemała  - dla dzielnicy Ustroń-Nierodzim

2.       Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% pobranego podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

§ 2

1.       Jako inkasentów podatku od posiadania psów określa się:

1)    Panią Emilię Glajc - dla dzielnicy Ustroń-Lipowiec

2)    SM „Zacisze” w Ustroniu ul.J.Wantuły 47 – dla osiedli należących do spółdzielni na terenie Ustronia

2.       Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% pobranego podatku od posiadania psów.

§ 3

1.       Dla osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Ustronia, jako inkasentów opłaty miejscowej określa się:

1)   Fundacja Arka   „HotelMagnolia”  /Hotel Magnolia/                          

      43-450 Ustroń ul.Szpitalna  15  

 

2)  „ Polskie Huty Stali”  S.A.

      Oddz. Huta Cedler /Hotel Jaskółka/

41-200 Sosnowiec ul.Niwecka 1

„Hotel Jaskółka”

43-450 Ustroń ul.Zdrojowa 10

3)       Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich /OSW Wilga/

 i Turystycznych „HIT” Spółka z.o.o.

40-123 Katowice ul.Czerwińskiego 6

4)    Poltourist – Polska Sp.z.o.o.

      „Daniel” Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy /OKW Daniel/

43-450 Ustroń ul.Sanatoryjna 32a

                 

5)       Beskidzką Energetykę S.A. /SU Elektron/

43-300 Bielsko-Biała ul.Batorego 17a

6)       Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe /DW Orlik/

      „ORLIK” Spółka z.o.o.                                            

      43-450 Ustroń ul.Zdrojowa 8  

7)       Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych /DW Przodownik/

„EDEN” Spółka z o.o.

      44-200 Rybnik ul.3 Maja 30

8)       Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze /Hotel Sokół/

      „ ANTRACYT” Spółka z.o.o.                                              

      44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Rybnicka 6E

      Hotel Sokół  43-450 Ustroń ul.Zdrojowa 3 

        

9)   Fundacja Arka „Hotel Tulipan” /Hotel Tulipan/                                   

      43-450 Ustroń ul.Szpitalna 21 

           

10) Firma „Jędruś” DW Zameczek /DW Zameczek i pokoje gościnne/

      43-450 Ustroń ul.Gościradowiec 4-6

           

11) Federacja Związków Zawodowych  Pracowników /SU Złocień/

Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce 

 00-999 Warszawa ul.Woronicza 17 SU „Złocień” NZOZ

      43-450 Ustroń ul.Szpitalna 31

12)   „ELTRANS” Andrysiak i Kulfon Spółka Jawna /DW Eltrans/

      40-859 Katowice ul.Bocheńskiego 74                         

      Dom Wczasowy Oddział Ustroń

      43-450 Ustroń ul.Lipowa 20

13)   Zajazd „PEGAZ” /Zajazd Pegaz/                     

      43-450 Ustroń ul.Złocieni 30

14)   BIELENDA  /Centrum Bielenda/

Kosmetyki Naturalne Spółka z.o.o

32-060 Liszki Cholerzyn 215

15)   Przedsiębiorstwo Hotelarsko Gastronomiczne /Restauracja Tropicana/

      Jur-Gast S.C. Restauracja „Tropicana”                                     

      43-450 Ustroń ul.3 Maja 99

16) Biuro Turystyczne „COLONIA” /Hotel Colonia/

      Iwona Kiełkowska

      43-450 Ustroń ul.Wczasowa 9

17) Wojskowy Dom Wypoczynkowy WLOP„BESKID” /WDW Beskid/     

      43-450 Ustroń ul.Orzechowa 11

18) Centrum Wypoczynkwo-Wczasowe /CWW Chemik/

     „CHEMIK” Spółka z.o.o.                                                       

     43-450 Ustroń ul.Turystyczna 10

19) DW ZNP „Nauczyciel” /DW Nauczyciel/

     43-450 Ustroń ul.Wczasowa 21   

                                    

20) Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno /OW Kolejarz/

      Wypoczynkowe „Natura-Tour” Spółka z o.o

      w Gdańsku Oddział w Katowicach OW Kolejarz                             

      43-450 Ustroń ul.Stroma 2

21) Zakład Wielobranżowy Remax /OWS Relaks/

      43-450 Ustroń ul.Stroma 20

22) Schronisko Młodzieżowe /SM Wiecha/

      Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

      43-450 Ustroń ul.Stroma 5

23) Przedsiębiorstwo Turystyczno Usługowe „Maja Travel” /OW Juhas/   

     40-094 Katowice ul.Słowackiego 15/7

                                                                                                                                                         

24) POLCARBO Spółka Jawna   /DW Anna/

      Ryskalok & S-ka  DW „Anna”                                     

      43-450 Ustroń ul.M.Reja 8 

                       

25) Polski Związek Motorowy / Motel Polana/

      inż.Bogusław Brzeziński Motel Polana

      43-450 Ustroń ul.Baranowa 1

26) „RENPOL” Przedsiębiorstwo Export –Import  /Rezydencja Casablanca/

      Handel-Usługi-Produkcja J.Gach

      44-300 Wodzisław Śląski ul.Rzeczna 3

      Rezydencję „Casablanca”

      43-450 Ustroń ul.3 Maja 49                                       

27) „KOMPLEX –TORUS” Spółka z o.o /ORW Ondraszek/            

Plac Czerwca 1976 nr 1

02-495 Warszawa   

 

28)  FARMACOL  S.A. /Hotel Belweder/

      40-541 Katowice ul.Rzepakowa 2

      Oddział Spółki: Hotel Belweder

      43-450 Ustroń ul.Zdrojowa 15

29) Sanatorium Uzdrowiskowe „RÓŻA”  /SU” Róża/

      Hotel „Róża” Sp. z  o.o.

      43-450 Ustroń ul. Szpitalna 1

30) Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe”Ustroń” S.A./PU”Ustroń”/

      43-450 Ustroń ul. Sanatoryjna 1

31  Dom Wypoczynkowy „Globus-Raj” /DW Globus/

      Kozielska Barbara

      43-450 Ustroń ul.Turystyczna 6

32  Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny /Śląski Szpital/

      43-450 Ustroń ul.Szpitalna 11

33) Panią Barbarę Maciejczek /SU  Malwa/

34) Panią  Dorotę Wójcik-Słonina /OSW Ziemowit/

35) Pana Józefa Szkaradnica /Polmarket Gliwice/

36) Pana Henryka Gabzdyla /Schronisko na Równicy/

37) Pana Eugeniusza Romanowskiego   /OW Inst.Spaw.Gliwice/

38) Pana Stanisława Dziurowicza /OW Fakop-Afbud/

39) Pana Zbigniewa Szczotkę /ZDZ Ustroń/

40) Panią Barbarę Początek /OWS Barbara/

41) Pana Waldemara Długokęckiego /LOEE Leśnik/

42) Panią Renatę Jochacy /OSW Dąb /

43) Panią Emilię Malina /Gwarek/

44) Panią Marię Cieślar  /DW Jawor/

45) Panią Beatę Heczko /DW Mazowsze/

46) Panią Wiesławę Mastalerz / DW Sasanka/

47) Pana Eugeniusza Holeksę /OWSN„Bartek”/

48) Panią Elżbietę Solecką /OW Kotłomontaż/

  

2.       Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% pobranej opłaty miejscowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta .

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:22.12.2003 16:16
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 10:15