OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywną dostawę materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń i Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych

Zakres prac:

§       Określają załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa materiałów papierniczych i biurowych 2008.

Wymagany termin realizacji zamówienia:               02.01.2008 – 31.12.2008r.                                                   

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 Joanna Tetera           tel. 33 8579-315

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.12.2007r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej ofertyProcedura negocjacyjna odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 18.12.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 10.12.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywną dostawę materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń i Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.12.2007 21:33
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:12.02.2008 12:37