Ustroń: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Ustronia w 2008roku
Numer ogłoszenia: 14599 - 2008; data zamieszczenia: 21.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Ustronia w 2008roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Ustronia w 2008roku. Charakterystyka zamówienia: ZAKRES PRAC 1. Grabienie liści wiosna i jesień w tym: 1.1. jednokrotne wiosenne grabienie liści, gałęzi, rozgarnianie kretowisk 1.2. jednokrotne jesienne grabienie liści, gałęzi, rozgarnianie kretowisk 1.3. wywóz zagrabionych materiałów Przewidywana powierzchnia 9,0 ha 2. Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie rabat bylinowych lub mieszanych (bylinowe/liściaste/iglaste) na (Aruncus dioicus, Astilbe arendsi, Careopsis lanceolata, Cotoneaster, Digitalis purpurea, Dodecatheon maed, Echinacea purpurea, Echinops ritro, Erica, Calluna, Euphorbia polychroma, Hemerocallis, Hosta, Hydrangea, Iris, Keria, Liatris spicata, Ligularia, Lobelia, Lysimachia punctata, Monarda didyma, Papaver orientale, Phlox paniculata, Polygonum offine, Pulsatilla vulgaris, Rhododendron, Rudbekia fulgida, Salix, Sedum spectabiles, Spiraea, Tiarella cordifolia, Taxus, Vinca minor itp.) 2.1. spulchnianie lub korowanie gleby, 2.2. bieżące usuwanie pojawiających się chwastów, 2.3. usuwanie przekwitłych kwiatostanów, 2.4. usuwanie zasychających liści 2.5. podlewanie 2.6. zasilanie roślin doglebowe przed fazą wegetacji 2.7. okrycie i zdjęcie przykrycia zimowego 2.8. ograniczenie wzajemnego przerastania roślin 2.9. ochrona przed chorobami i szkodnikami 2.10. wywóz chwastów, okrycia oraz usuniętych części roślin Przewidywana powierzchnia 900 m2 3. Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie róż 3.1. zdjęcie okrycia zimowego rozkopcowanie roślin i wiosenne przycięcie roślin 3.2. nawożenie doglebowe wiosną 1x 3.3. spulchnianie lub korowanie gleby, 3.4. bieżące usuwanie pojawiających się chwastów 3.5. usuwanie przekwitłych kwiatów 3.6. podlewanie 3.7. przygotowanie różanek do zimy w tym przycięcie roślin, okopcowanie, przykrycie choiną 3.8. ochrona przed chorobami i szkodnikami 3.9. wywóz chwastów, okrycia oraz usuniętych części roślin Przewidywana powierzchnia 530 m2 4. Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie donic obsadzonych kwiatami 4.1. przygotowanie donicy do obsadzenia: 100 szt. - uzupełnienie brakującej gleby, przygotowanie kwietników w kamiennym murze do obsady. 4.2. zasilanie roślin doglebowe przed każdą obsadą 4.3. zasilanie roślin (obsadzonych canną) 1 raz w tygodniu 4.4. spulchnianie gleby 4.5. bieżące usuwanie pojawiających się chwastów 4.6. usuwanie przekwitłych kwiatów 4.7. podlewanie 4.8. usunięcie roślin po ich wegetacji 4.9. ochrona przed chorobami i szkodnikami 4.10. wywóz chwastów, usuniętych części roślin i roślin Przewidywana powierzchna 100 m2 uzupełnienie brakującej ziemi stare donice i murki 5. Wykonanie obsad wraz z zakupem materiału roślinnego (rośliny w pąkach lub kwitnące, system korzeniowy przerośnięty przez całą doniczkę, wolne od chorób i szkodników). 5.1. sadzenie kwiatów rocznych w donicach 5.1.1. I obsada wczesna wiosna (Bellis, Viola itp.) 5.1.2. II obsada (Begonia, Tagetes, Ageratum, Dahlia, Gazania, Petunia, Pelargonium, Lobelia, Canna, Plectrantus, Celosia, Coleus, Helichrysum, Salvia, Impatiens, Senecio, Zinnia itp.) 54 donice obsada Canna w ilości 4 szt/donicę + 4 szt/ donicę plectrantus lub helichrysum 46 donic obsada do wyboru pozostałymi z pkt 4.3.2. 6. Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie kwietników gruntowych 6.1. przygotowanie kwietnika do obsadzenia 6.2. zasilanie roślin doglebowe przed każdą obsadą 6.3. zasilanie canny 1 raz w tygodniu 6.4. spulchnianie gleby 6.5. bieżące usuwanie pojawiających się chwastów 6.6. usuwanie przekwitłych kwiatów 6.7. podlewanie 6.8. usunięcie roślin po ich wegetacji 6.9. ochrona przed chorobami i szkodnikami 6.10. wywóz chwastów, usuniętych części roślin i roślin Przewidywana powierzchnia 730 m2 6. Wykonanie obsad wraz z zakupem materiału roślinnego (rośliny w pąkach lub kwitnące, system korzeniowy przerośnięty przez całą doniczkę, wolne od chorób i szkodników). 6.1. sadzenie kwiatów rocznych na rabatach z materiału zakupionego przez UM 6.1.1. I obsada wiosna (Bellis, Viola itp.) 6.1.2. II obsada 1-15 czerwca (Begonia, Tagetes, Ageratum, Dahlia, Gazania, Petunia, Pelargonium, Lobelia, Plectrantus, Canna, Celosia, Coleus, Helichrysum, Salvia, Impatiens, Senecio, Zinnia itp.) Wytyczne do obsad poszczególnych kwietników: Rondo przy UM - I obsada - bratek żółty 44 m2 - tuja hoseri średnica kuli około 20 cm od 84szt - 100 szt - bratek bordo lub fiolet 54 m2 - bratek żółty 4,5 m2 II obasada -begonia semper. czerwona 44 m2 - aksamitka niska zółta 54 m2 - canna 4,5 m2 Rondo II - I obsada - bratek biały 30,5 m2 - tuja hoseri lub cypryśnik kulisty karłowy średnica kuli około 20 cm od 60 szt - 70 szt - bratek bordo lub fiolet lub niebieski 19 m2 - bratek biały 4,5 m2 II obasada -begonia semper. czerwona 35,5 m2 - aksamitka niska zółta 19 m2 - canna 4,5 m2 Pomnik Cholewy - obsada symetryczna Pomnik Sztwiertni - obsada symetryczna Pozostałe kwietniki obsada dowolna - kompozycje ustalone z zamawiającym Przewidywana powierzchnia 630 m2 7. Wykonanie obsad wraz z zakupem materiału roślinnego (rośliny w pąkach lub kwitnące, system korzeniowy przerośnięty przez całą doniczkę, wolne od chorób i szkodników) - nowy kwietnik za UM 7.1.1. I obsada wiosna (wzór przygotowany w UM) 1) bratek biały pow. 24 m2 2) bratek granatowy pow. 1,6 m2 3) bratek żółty 26 m2 4) bratek granat lub niebieski 7,2 m2 5) bratek biały 6,5 m2 6) bratek granat lub niebieski 4 m2 7) bratek biały + świerk konica (wys ok.0,5 m), 3 m2 8) bratek bordo + tuja Danica szt. 12 średnica kuli ok. 20 cm, 2,5 m2 9) bratek pomarańczowy 7,2 m2 10) bratek fioletowy 9 m2 11) bratek pomarańczowy 9 m2 7.1.2. II obsada wiosna (wzór przygotowany w UM) 1) begonia semper. czerwona pow. 24 m2 2) starzec pow. 1,6 m2 3) aksamitka żółta 26 m2 4) starzec 7,2 m2 5) begonia semper. czerwona 6,5 m2 6) starzec 4 m2 7) begonia czerwona 3 m2 8) starzec 2,5 m2 9) aksamitka pomarańczowa 7,2 m2 10) begonia semper. różowa 9 m2 11) aksamitka pomarańczowa 9 m2 Przewidywana powierzchnia 100 m2 8. Całoroczne utrzymanie ścieżek (żwirowe, asfaltowe) 8.1. grabienie ścieżek z liści i zanieczyszczeń 8.2. oprysk przeciw kiełkującym chwastom 8.3. gracowanie 8.4. zamiatanie 8.5. wywóz materiałów Przewidywana powierzchnia 2400 m2 7. Bieżące utrzymanie miejsc pamięci w tym: 7.1. utrzymanie czystości mogił zbiorowych i pomników - mycie płyt i nagrobków 7.2. usuwanie chwastów, obsadę kwietników przy pomnikach kwiatami - tylko święto zmarłych 7.3. sprzątanie i zamiatanie terenów przylegających do pomników Miejsca pamięci do utrzymania: - Pomnik za Urzędem Miasta - Pomnik przy ul. Partyzantów - Miejsce upamiętniające synagogę - Mogiła zbiorowa na cmentarzu katolickim - Pomnik J. Sztwiertni - Pomnik J. Cholewy - Pomnik ofiar 9 listopada 8. Systematyczne cięcie żywopłotów (Berberis, Ligustrum, Symphoricarpos itp.), 8.1. cięcie żywopłotów 8.2. zebranie odciętych pędów i wywóz Przewidywana powierzchnia cięcia 4500 m2 9. Pielęgnacja krzewów (Berberis, Symphoricarpos, Spirea, Cotoneaster, itp.) 9.1. cięcie formujące lub prześwietlające krzewów 9.2. zgrabienie odciętych pędów i wywóz Ilość około 150 szt. 10. Odmładzanie krzewów (Berberis, Symphoricarpos, Spirea, Cotoneaster, itp.) 10.1. cięcie odmładzające krzewów 10.2. zgrabienie odciętych pędów i wywóz Ilość około 32 szt. 11. Pielęgnacja wybranych cennych drzew (niskie drzewa form szczepionych) 11.1. cięcie formujące lub prześwietlające drzew 11.2. zgrabienie odciętych gałęzi pędów i wywóz Ilość około 105 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 3 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia utrzymanie terenów zielonych i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000,00 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000,00 zł wymienione w formularzu Wykaz prac. Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac załącznik nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń lok. 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:21.01.2008 15:25
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:15.02.2008 15:42