INFORMACJA O CMENTARZU   KOMUNALNYM

 

1.       Miejsce usytuowania

Ustroń, ul. Katowicka

 

2.       Podstawa prawna

- Uchwała Nr. XVIII/ 200/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Ustroniu

-  Uchwała Nr XXX/334/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 marca 2013 r.  w  sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystan z  Cmentarza Komunalnego

-  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 1947).

           

3.   Zarzadcą Cmentarza Komunalnego w Ustroniu jest Pan Leszek Kubień  -

Zakład Pogrzebowy Leszek Kubień z siedzibą przy ul Daszyńskiego 11, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 44 75

 

Do obowiązków zarzadcy między innymi należy:

utrzymanie zieleni, porządku i czystości na terenie cmentarza komunalnego oraz kaplicy cmentarnej,

- prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi,

- pobieranie opłat  za korzystanie z cmentarza i urzadzeń cmetarnych według cen ustalonych przez Radę Miasta Ustroń, 

- ustalanie miejsc , terminów i warunków pogrzebów,

- udostępnianie kaplicy i chłodni do składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania,

- prowadzenie dokumentacji cmentarnej (ewidencji grobów, spis osób pochowanych na cmentarzu, rejestry kart zgonów),

- udzielanie zezwoleń na prace budowlane i remontowe na terenie cmentarza,

- likwidacja grobów nieopłaconych według przepisów prawnych w tym zakresie,

- organizowanie ekshumacji zwłok.

 

4.   Dodatkowych informacji udziela

Urząd Miasta w Ustroniu

Wydział Mieszkaniowy

II piętro pok. Nr 31 tel.(0-33) 8579321, 8579331

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o Cmentarzu Komunalnym
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:14.01.2004 10:34
Informację aktualizował:Agnieszka Kulig
Data aktualizacji:19.11.2020 11:51