TARGOWISKO  MIEJSKIE

 

1. Miejsce usytuowania :

 Ustroń, skrzyżowanie ul. A. Brody i ul. Kojzara.

 

 2. Podstawa prawna :

- Uchwała Nr XLVIII/518/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu  targowiska miejskiego w Ustroniu.

 -  Uchwała   Nr    XII/137/2015  Rady   Miasta   Ustroń  z  dnia 26 listopada 2015 r.  w  sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 -  Zarządzenie   Nr 432/2017 (poz. 18 załącznika do zarządzenia)   Burmistrza   Miasta  Ustroń   z   dnia   20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia  wysokosci stawek czynszu za grunty, lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia gospodarcze i składowe, nieruchomości zajmowane na cele reklamowe będące własnością Miasta Ustroń.

 

3. Opis targowiska:

 - handel na targowisku może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez obsługę targowiska,

 - osoba handlująca zobowiązana jest do wystawienia w widocznym miejscu swego imienia, nazwiska, adresu i rodzaju prowadzonej działalności, a także cen towarów

- za dni targowe uważa się każdy poniedziałek i  piątek.

 

 4.  Opłaty:

 - osoby prowadzące handel na targowisku miejskim obowiązane są dokonać  każdorazowo dziennej opłaty  targowej uzależnionej od miejsca prowadzenia  handlu, np.:  ze straganu, pola itp.

 - osoby zainteresowane prowadzeniem handlu mają możliwość zawarcia umowy najmu straganu

     

5.  Jednostka odpowiedzialna:

 

      Urząd Miasta Ustroń, Wydział Mieszkaniowy

      II-piętro, pokój nr 29, tel. 338579321, 338579324, 338579331.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Targowisko Miejskie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:14.01.2004 10:39
Informację aktualizował:Agnieszka Kulig
Data aktualizacji:19.11.2020 11:48