OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie oprysku środkami chwastobójczymi chwastów porastających chodniki na terenie Miasta Ustronia.

Zamówienie polega na wykonaniu oprysku środkami chwastobójczymi chwastów porastających chodniki na terenie Miasta Ustronia.

Ilości: Kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia około 7000 brutto.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – oprysk środkami chwastobójczymi.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.08.2008r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Barbara Jońca   tel. 33 8579-314

W sprawach procedury konkursowej:                     Ireneusz Staniek       tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 21.07.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                       x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

                                                          

Ustroń, dn. 11.07.2008r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie oprysku środkami chwastobójczymi chwastów porastających chodniki na terenie Miasta Ustronia.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:11.07.2008 13:10
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:11.07.2008 13:11